Klantcase

Managed Services SharePoint omgeving FrieslandCampina

Beheer Microsoft SharePoint volledig uitbesteed

Portiva is verantwoordelijk voor het gehele technische beheer van de SharePoint omgeving van FrieslandCampina. Zo kunnen zij zich concentreren op hun core business, terwijl risico’s en de dagelijkse gang van zaken vanuit ons op het hoogste niveau worden gewaarborgd door onze Managed Services afdeling. Onze pragmatische aanpak en directe en korte lijnen hebben ertoe bijgedragen dat FrieslandCampina hun SharePoint omgeving aan ons toevertrouwt. “Fijn dat we kunnen bellen en binnen een paar tellen een professional spreken”.

SharePoint als stabiele basis

Bij FrieslandCampina biedt SharePoint 2013 de faciliteiten die nodig zijn voor samenwerking en het ondersteunen van hun processen. Daarbij is het SharePoint platform opgesplitst in twee delen, het collaboration platform en het application platform.

Collaboration platform

In het collaboration platform staan de SharePoint sites die zo veel mogelijk de standaard functionaliteit gebruiken, met uitzondering van aanpassingen aan de grafische interface. Zwaarder maatwerk wordt op het collaboration platform niet ondersteund.

Application platform

In het tweede SharePoint platform, het application platform, bevinden zich de maatwerkoplossingen die gemaakt zijn om specifieke businessvraagstukken te ondersteunen.

Verantwoordelijkheden Managed Services Portiva

Voor FrieslandCampina beheert ons Managed Services team alle technische aspecten van een dertigtal servers, die onderdeel zijn van een OTAP-straat. Daaronder vallen onder andere de volgende verantwoordelijkheden:

  • Correctief en preventief onderhoud: signaleren van afwijkingen of mogelijke toekomstige problemen en daarbij adviseren over preventieve of correctieve acties.
  • Monitoring: meten van performance van de hardwarelaag van de SharePoint infrastructuur en andere vooraf overeengekomen KPI’s.
  • Inventariseren, analyseren en testen van de door Microsoft uitgebrachte patches en updates voor het Microsoft SharePoint Server product. Zowel periodieke updates als kritieke security-updates.
  • Dagelijkse controle van de back-up.
  • Maandelijkse rapportage.

Applicaties in beheer

Het Managed Services team van Portiva heeft ook een twintigtal applicaties in beheer. Incidenten die uit deze applicaties voortkomen worden door ons opgelost. Zijn er wijzigingen nodig, dan worden die beschreven en geïmplementeerd. Wij volgen voor de inbeheername ons eigen standaardproces. Dat bestaat uit een inventarisatie van de functionaliteit, het controleren van de documentatie op kwaliteit en volledigheid en het grondig bekijken van de broncode van de applicatie. Vervolgens wordt een document opgesteld met bevindingen en aanbevelingen, waarna de applicatie al gedeeltelijk of in sommige gevallen al in volledig beheer kan worden genomen.

 

ManagedServices-300x158Tweedelijns Managed Services op SharePoint

Vanwege het succes van de Managed Services dienstverlening wilde FrieslandCampina ook de tweedelijns ondersteuning bij Portiva uitbesteden. Vanaf begin 2015 handelen wij alle tweedelijns calls met betrekking tot SharePoint voor hen af. Dat wil zeggen dat wij de SharePointgebruikers ondersteunen bij onder andere toegang en permissies, het managen van content en structuur, back-ups en foutmeldingen. Het proces voor de tweedelijns ondersteuning is, zoals al onze beheerprocessen, ingericht voor totale ontzorging:

  1. Een eindgebruiker maakt een ticket aan via de servicedesk van FrieslandCampina.
  2. Die categoriseert het ticket en wijst zo nodig toe aan het Managed Services team van Portiva.
  3. Wij registreren en filteren de calls.
  4. Wij handelen incidenten en/of changes af.
  5. Wij sluiten het proces af. De servicedesk hoeft dus niets meer te doen.

Maandelijks kijken we gezamenlijk naar bestede uren, evalueren we het verloop van de communicatie, maken we trendanalyses en doen we concrete voorstellen voor het verbeteren en optimaliseren van het proces.

Over FrieslandCampina

FrieslandCampina voorziet iedere dag miljoenen consumenten over de hele wereld van zuivelproducten. In haar 140-jarig bestaan is deze zuivelcoöperatie uitgegroeid tot een bedrijf met 22.000 werknemers en kantoren in 32 landen. De focus van FrieslandCampina ligt op kwaliteit, innovatie en duurzame groei. .

 

Wil je meer weten over SharePoint?