PortiBlog

Is uw beheerorganisatie Cloud-Ready?

7 september 2015


In veel organisaties wordt momenteel gesproken over het verplaatsen van activiteiten van On-Premises omgevingen naar de Cloud. In dit artikel zal ik kort proberen om de consequenties voor uw beheerorganisatie aan te geven.

Je zou zeggen: Door het plaatsen van alle servers buiten je organisatie vervalt het benodigde infrastructuurbeheer toch?  Dit is een valide vraag, maar is die ook gemakkelijk te beantwoorden? Voor een aantal zaken zoals het onderhouden van een infrastructuur voor hoge beschikbaarheid, het maken van back-ups, herstel van servers en het up-to-date houden van de verschillende software componenten vervalt de huidige rol van de infrastructuurbeheerders. Maar dit zijn lang niet alle taken binnen de beheerorganisatie.

CloudMigration

De standaard beheerorganisatie rondom SharePoint is opgebouwd uit de volgende componenten:

  1. Technisch Beheer
    Verzorgt de dagelijks werkzaamheden aan infrastructuur, servers, databases
  2. Functioneel beheer 
    Functionele ondersteuning van gebruikers
  3. Project/Ontwikkel Team
    Creëren van nieuwe functionaliteit in de bestaande omgeving

De grootste verandering zal plaatsvinden in het technisch beheer, maar over alle linies zal de aanpak opnieuw bekeken moeten worden.

Bij  de transitie naar de Cloud omgeving worden bepaalde services verplaatst naar de Cloud en voor de overige infrastructuur moet een integratie met de nieuwe Cloud omgeving worden opgezet. Deze Cloud omgeving ligt buiten de invloedssfeer van de technisch beheerder. Zijn dagelijkse terugkerende taken zullen gaan veranderen. Denk bij het aanvangen van deze fase dus vooral ook na over de consequentie voor de huidige technisch beheerders. Je hebt ze nodig om deze fase goed af te ronden, maar voor de medewerkers zelf is het een onzekere tijd. Misschien is er de mogelijkheid om van te voren een plan op te stellen, waarin het duidelijk wordt wat de toekomstige rol zal zijn na de transitiefase.

Naast deze duidelijk verandering van rol in technisch beheer, heb je natuurlijk ook de verandering in  functioneel beheer. Veel organisaties zullen bij de overgang naar de Cloud ook kijken naar de mogelijkheden om externe gebruikers toe te laten tot de eigen SharePoint omgeving in de Cloud.  Geldt voor deze externe gebruikers dezelfde ondersteuning als voor interne gebruikers? Wat doe je met de ondersteuning van alle mogelijke devices, ga je deze allemaal ondersteunen of maak je hier onderscheid in? Daarnaast verandert de aanpak van verstoringen en technische incidenten ook, je hebt te maken met een technische infrastructuur die buiten je eigen invloedssfeer ligt. Dat betekent dat je te maken hebt met Service Level Agreements op een omgeving waarbij je niet meer de primaire klant bent. Ook zul je als functioneel beheerder op de hoogte moeten blijven van de aanpassingen die continue worden doorgevoerd door Microsoft op de Office 365 tenant. Maar dat is niet het enige, ook kunnen de geïnstalleerde APPS continue aangepast worden vanuit AZURE en daardoor kan SharePoint ander gedrag gaan vertonen. Hoe ga je hier mee om en wat zijn de gevolgen voor de huidige beheerders?

Voor Project- en ontwikkelwerk zal de aanpak veranderen.  De SharePoint bits en bytes zijn niet veranderd, wel zal de weg naar het beoogde resultaat veranderen. Je kan niet langer een applicatie pagina ontwikkelen, je moet een app bouwen en die ook onderhouden. Dit heeft consequenties voor het gebruik van je OTAP straat, verplaats je deze naar AZURE of ga je je complete DEVOPS infrastructuur onder de loep nemen?

Dit zijn maar een paar korte bevindingen per onderdeel, maar ik hoop dat het een inzicht geeft in de omvang van de veranderingen voor de beheerorganisatie.

Een van de grootste wijzigingen is dat je niet zomaar door kan gaan op de ingeslagen weg bij je on-premises omgeving. Hierbij moet je denken aan een fase vol van veranderingen en mogelijkheden. Portiva heeft de expertise in huis om alle fases van het transitieproces te ondersteunen. Dit proces hoeft niet gezien te worden als het afbreken van het bestaande, maar meer als het klaar maken voor de toekomst.  Zodat je beheerorganisatie dan ook Cloud-Ready is!

CloudReady

Meer informatie:
http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/managing-sharepoint-on-premises-vs-sharepoint-online
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc263356.aspx 

Submit a comment