PortiBlog

Read-Only Excel bestand in SharePoint Online bibliotheek

27 juni 2019

Onlangs kreeg ik een melding van een gebruiker dat hij een Excel bestand niet kon bewerken. Het Excel bestand was “Read-only” en dit kon niet ongedaan gemaakt worden door de administrator van de site. Dit is een melding die vaker voorkomt en ook vaak snel op te lossen is. Je kijkt met de gebruiker mee en leegt de Office upload cache (stap 2 van dit artikel). In dit geval bleek echter dat dit niets uit haalde.

Bij een nader onderzoek bleek dat de gebruiker enkele sites synchroniseerde. Bij de site waarop het Excel bestand stond stonden groene slotjes i.p.v. groene vinkjes:

Aan de instellingen van de bibliotheek zag ik in eerste instantie niets raars. De settings stonden niet afwijkend van andere gesyncte bibliotheken en de gebruiker had overal bewerkrechten.
In de bibliotheek waren een aantal contenttypes aanwezig met elk een aantal gekoppelde kolommen. Het project document contenttype is het standaard contenttype en wordt vrijwel overal gebruikt omdat het team voornamelijk via de file explorer bestanden upload. Op de name kolom na waren alle kolom niet verplicht. Dus ook niets over je zorgen over te maken.
Na wat testen uitgevoerd te hebben kwam ik erachter dat de slotjes in OneDrive het aanknooppunt moest zijn. Via dit artikel kwam ik erachter dat er mogelijk kolommen toch onderwater nog verplicht zouden kunnen zijn. Om dit te checken moest ik het gebruik van contenttypes op deze bibliotheek ongedaan maken. Het bleek hierna inderdaad dat er toch kolommen verplicht waren:


De bovenstaande kolommen heb ik vervolgens op niet verplicht gezet. Hierna het gebruik van contenttypes weer aangezet en de slotjes verdwenen vanuit OneDrive. De bestanden waren niet meer “Read-only”.

De aanleiding van dit probleem is niet bekend. Uit verschillende reacties is wel af te lezen dat het een bug is en er aan een oplossing gewerkt wordt door Microsoft.

Submit a comment