PortiBlog

Medewerkers zijn klanten

8 augustus 2018

Digital Transformation is volgens Gartner (onderzoeks- en adviesbureau) 80% cultuur en slechts 20% techniek. Een herkenbare boodschap! Het realiseren van een moderne Digital Workplace gaat vooral over het hebben van een heldere digitale ambitie en het betrekken van medewerkers. Daarbij zijn drie elementen van cruciaal belang:

  • leiderschap;
  • ja-cultuur*
  • toon empathie.

Zorg als management voor een plan en geef in toepassing van technologie het goede voorbeeld. Enthousiasmeer daarnaast innoveren en experimenteren. En praat met medewerkers over hun doelstellingen en hoe technologie hierbij kan ondersteunen. Op deze manier is het mogelijk om een Digital Workplace te realiseren die slimmer samenwerken en communiceren bevorderd.

Rij zelf inmiddels een half jaar met veel genoegen rond in mijn e-Golf. Het plaatsen en aansluiten van de laadpaal thuis heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Het begon met een zieke monteur, de tweede keer bleek de schouwing niet correct en ook de derde keer leek het mis te gaan door het ontbreken van een onderdeel. De monteur in kwestie bleek echter volhardend in het vinden van een oplossing. Door middel van een iPad stond hij in verbinding met medewerkers op kantoor. Hierdoor kon snel en eenvoudig worden gecheckt of het uitgedachte alternatief technisch haalbaar was. En wat bleek: het was inderdaad mogelijk om de laadpaal aan te sluiten op de stroomvoorziening in de berging. Dit zorgde voor twee blije gezichten. Wat kunnen we hiervan leren? Bijvoorbeeld dat frontline werkers als eerste aanspreekpunt voor klanten van essentieel belang zijn. Geef hen dus alle ruimte om zijn of haar expertise aan te wenden en biedt hen digitale ondersteuning om het klantcontact goed te faciliteren. En in mijn geval bestaan alle goede dingen in drieën.

Hoe betrek ik medewerkers bij digitalisering? Zie hen als interne klanten! Geef medewerkers een podium en laat ze meedenken bij het formuleren van de Digital Workplace ambitie. Bijvoorbeeld via een interactieve sessie waarin de werkomgeving van de toekomst gevisualiseerd wordt. Dit biedt vervolgens houvast om tot een realistische marsroute te komen. En blijf daarnaast medewerkers betrekken door een early adopter groep samen te stellen. Dit onder auspiciën van HR, Communicatie en IT. Deze groep van ambassadeurs is een dwarsdoorsnede van de organisatie en bestaat uit een combinatie van tech savvy en bedachtzame medewerkers.

Concluderend, thuis zijn we immers gewend om voor elk wissewasje een app te gebruiken. Dus wanneer de moderne digitale behoefte van medewerkers in de kantooromgeving niet wordt geadresseerd, is het tegenwoordig heel makkelijk om een tool te downloaden. Gebruik daarom de behoeften van medewerkers proactief als basis voor de Digital Workplace ambitie. En zorg dat deze ambitie in lijn is met de bedrijfsstrategie en de culturele waarden. Hierdoor weet iedereen waar hij/zij digitaal aan toe is. Wel zo prettig werken!

*een constructieve en op innovatie gerichte manier van bedrijfsvoeren

Submit a comment