PortiBlog

Grote stappen maken bij CJG Rijnmond dankzij een Designweek

20 mei 2019

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond biedt preventieve jeugdgezondheidszorg in de regio Rijnmond. Het CJG wil er zijn voor ieder kind en zet daarom in op het vroegtijdig signaleren om eventuele problemen in een later stadium te voorkomen. Hun missie: ‘Op tijd voor ieder kind’.

Naar een flexibel basispakket

Ieder kind en iedere ouder/verzorger heeft andere behoeften aan ondersteuning en informatie. Als het goed gaat met een kind, is er minder behoefte aan je diensten, gaat het slecht, dan hebben kinderen wat meer ondersteuning nodig. Het CJG wil daarom toewerken naar een flexibel basispakket. Dit betekent dat de dienstverlening niet voor iedereen gelijk is, maar passend is bij ieders behoefte.

Ondersteuning bij CJG NEXT

De afgelopen maanden was ik gedetacheerd bij CJG Rijnmond om ze bij dit programma – genaamd CJG NEXT – te ondersteunen. Binnen dit programma werken de 51 verschillende vestigingen van CJG Rijnmond samen. Dat betekent dat collega’s van Hoek van Holland tot Ridderkerk en van Rockanje tot Nieuwerkerk aan den IJssel regelmatig samen moesten komen in Rotterdam om over bepaalde zaken aangaande dit programma na te denken. Dat kost natuurlijk heel veel tijd en dat gaat ten koste van het project.

Designweek

Dat was een van de vraagstukken: hoe kunnen we heel effectief met deze groep mensen aan de slag gaan? Zo is het idee voor een Designweek ontstaan: in een sprint van een week van ideeën naar concrete plannen. Met drie multidisciplinaire adviesteams – bestaand uit bijvoorbeeld uit een jeugdverpleegkundige, een jeugdarts, een assistent en iemand van de staf en gericht op de doelgroepen 0-12 maanden, 1-4 jaar en 4-18 jaar – zijn we aan de slag gegaan.

Van breed naar smal

Eerst zijn we heel breed gaan denken, om los te komen van ‘wat doen we nu’. Daarna zijn we stap voor stap steeds dichterbij de kernvraag gekomen: ‘wat willen we onze klanten in de toekomst gaan bieden?’ Het mooie van zo’n Designweek is dat je heel erg gefocust met elkaar bezig bent. Dat is tegelijkertijd heel pittig; zo’n groepsproces kost veel energie. Steeds moet je weer keuzes maken, steeds moet je weer nadenken over wat nu echt het belangrijkst is.

Vijftien ‘love baby’s’ pitchen

Per adviesteam hebben we vijf ‘love baby’s’ bedacht; vijf ideeën die we sowieso uit wilden werken. Aan de hand van een soort productposter zijn we de belangrijkste zaken gaan noteren: wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, wat heb je intern nodig om dit te realiseren en wat extern, wat zijn kortetermijn- en wat langetermijnacties? Het doel was om aan het einde van deze week onze ideeën te pitchen aan de stuurgroep van het programma, om ons advies uit te brengen en te laten zien hoe we dit in de praktijk denken te gaan brengen.

Heel CJG Rijnmond betrekken met Yammer

Dit deden we met een groepje van zo’n 25 mannen en vrouwen. We wilden natuurlijk ook de overige 700 CJG-professionals betrekken bij het project. CJG heeft weliswaar een intranet waarop het nieuws gedeeld wordt. Maar om op een laagdrempeliger manier voortdurend in contact te staan met collega’s hebben we Yammer ingezet. Via het zogenaamde ‘All Company’-pagina van Yammer hebben we mensen opgeroepen de pagina ‘CJG Next’ te volgen. Op dat kanaal hebben we elke dag filmpjes, foto’s en berichten gedeeld van wat we aan het doen waren. Daar werd door andere collega’s leuk op gereageerd.

Een makkelijker groepsproces dankzij SharePoint

Om het groepsproces onderling te vergemakkelijken heb ik een SharePoint-site aangemaakt. Alle deelnemers kregen toegang tot die site, en iedereen had de beschikking over dezelfde templates zodat alle adviezen uiteindelijk eenzelfde format hebben. Dan merk ik ook wel dat wat ik supernormaal vind, nog niet voor iedereen dagelijkse praktijk is: online samenwerken, versiebeheer, offline werken en dat zaken later automatisch gesynchroniseerd worden. Allemaal dingen die helpen het proces makkelijker en soepeler te laten verlopen.

Best trots

Inmiddels zijn de concrete plannen gepitcht aan de stuurgroep. Hoe we de plannen in de praktijk gaan uitvoeren, dat is een volgende stap. Deze manier van werken was echt nieuw, voor CJG maar ook voor andere jeugdzorgorganisaties. Vooraf vond ik het dan ook best spannend; hoe gaat dat in de praktijk uitpakken, komen er wel ideeën uit, wat is de groepsdynamiek? Achteraf gezien ben ik meer dan tevreden. Sterker nog, ik ben best trots dat ik mijn steentje heb mogen bijdragen aan dit mooie resultaat.

Meer weten?

Wil je ook meer halen uit Office 365? Benieuwd of een Designweek voor jouw project goed zal werken? Je bent van harte welkom voor een kop koffie of thee bij ons in de Caballero Fabriek in Den Haag. Bel even met 070 – 820 02 31 of neem contact op via het contactformulier en we regelen een afspraak!

Submit a comment