PortiBlog

SharePoint Stakeholders, disciplines & rollen

12 juni 2015

SharePoint is een bijzonder platform. Vergeleken met andere software ontwikkelplatformen voorziet het in een breed scala aan functies (toepassingen) en mogelijke functionaliteiten, als oplossing voor bepaalde business cases. Denk aan een oplossing om digitaal samen te kunnen werken en kennis te delen (bijvoorbeeld in diverse teamsites voor iedere organisatorische eenheid), een specifieke Project Management oplossing met strikte sites voor alleen projecten, een intranet voor bedrijfsbrede communicatie en ‘self service’ diensten, extranet, corporate website, etc. Bij elke oplossing zijn er onlosmakelijk bepaalde stakeholders (soms aangeduid als business owner) met één of meerdere discipline(s) verbonden.

Stel, uw organisatie heeft behoefte aan een nieuw intranet of wil een bestaand intranet vernieuwen. Herkent u een van deze twee bedrijfssituaties?

Situatie 1: De directie van uw organisatie wil vanuit het bedrijf (aka 'the business') een nieuw intranet op basis van SharePoint op gaan zetten, maar weet niet precies welke stakeholders en disciplines hierbij moeten worden aangehaakt.

Situatie 2: De afdeling ICT of Automatisering van uw organisatie ziet SharePoint als hét platform om nieuwe webapplicaties – bijvoorbeeld een intranet – op te gaan bouwen, maar weet niet precies welke stakeholders en disciplines hierbij moeten worden aangehaakt.

Bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld een nieuw intranet heeft uw directie en/of afdeling ICT in beide situaties te maken met de volgende uitdaging: het organiseren en samenbrengen van de juiste stakeholders en disciplines vanuit uw organisatie, bijvoorbeeld Personeelszaken/Human Resources, Automatisering/ICT, Marketing, Compliance en Communicatie. Om organisaties hierbij te helpen heb ik het volgende bedrijf-ICT model ontwikkeld. Hierin ziet u verschillende herkenbare disciplines (rollen).

Organisatie – Bedrijf-ICT model SharePoint Stakeholders, disciplines & rollen
Organisatie – Bedrijf-ICT model SharePoint Stakeholders, disciplines & rollen

Onderdeel van dit model zijn bepaalde SharePoint rollen met specifieke expertise en competenties, die tezamen het zogeheten SharePoint Competence Center worden genoemd. Daarnaast bestaat het zogenoemde Governance Board waarin stakeholders de visie, strategie en roadmap bepalen en vaststellen. Met het SharePoint Competence Center en Governance Board komt de juiste kennis en kunde van niet alleen de ICT, maar juist ook vanuit het bedrijf (aka 'the business') bij elkaar voor een succesvolle SharePoint oplossing in de organisatie.

De strategische, tactische en operationele rollen zijn doorgaans bij specifieke stakeholders en verscheidende bedrijfsonderdelen weggelegd. Op basis van dit model kunnen wij vanuit Portiva onze klanten helpen bij het identificeren en organiseren de juiste rollen bij de desbetreffende bedrijfsonderdelen, stakeholders en disciplines. Samen met het bedrijf (aka ‘the business’) stellen we hiervoor samen een plan op dat houvast biedt voor het concreet opleiden van medewerkers in zowel de gebruikers- als beheerorganisatierollen. Met dit plan kan een organisatie van start met het opzetten, inrichten, beheren en ondersteunen van SharePoint oplossingen (webapplicaties).

Wanneer een organisatie, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een nieuw intranet, met SharePoint aan de slag wilt gaan is het devies ‘denk groot, begin klein’. In mijn dagelijks werk adviseer ik organisaties om te starten met de inrichting van een fundamenteel SharePoint Competence Center. In de meeste situaties is dat het SharePoint operationeel team met de minimale set aan rollen voor het in gebruik nemen en beheren van de SharePoint oplossing. Dit biedt een organisatie vanaf de lancering een zo hoog mogelijke adoptiegraad en groot mogelijke kans op succes van de oplossing.

Submit a comment

Dit vind je vast ook interessant.