PortiBlog

SharePoint 2013 op Azure IaaS

30 april 2015

De Cloud is niet meer weg te denken uit ons IT landschap. De propositie van de Cloud wordt met de dag belangrijker en sterker. Bedrijven zijn meer en meer bezig met het bedenken van een Cloud strategie. Dit artikel beschrijft wat de voordelen zijn van Microsoft Azure wanneer een bedrijf SharePoint op Azure gaat draaien.

Vaak is er geen rekening gehouden met de SharePoint on-premises omgeving om te migreren naar Office 365. 

De volgende punten spelen hierbij een rol:

 • Maatwerk (Solutions, Features)
 • Bedrijf kritische applicaties die op SharePoint draaien en die niet gemigreerd kunnen worden naar Office365

Bedrijven moeten vaak een overweging maken of ze nou naar office 365 willen. Azure IAAS (Infrastructure as a Service) is daarvoor een alternatief. Vaak willen klanten toch nog het beheer van SharePoint in eigen handen houden. Binnen IAAS heb je heb je het beheer over de volgende onderdelen: Applicaties, Data, Runtime, Middleware en OS.

Picture1 

Daarnaast zijn er ook veel andere oplossingen voor SharePoint in Azure IAAS zoals:

 1. OTAP-straat van een SharePoint omgeving. Snel optuigen van een omgeving.
 2. Disaster recovery van je on-premises omgeving
 3. Schaalbaarheid van je omgeving.
 4. Keuze uit verschillende Virtual Machines. Performance!! A en D Series. G Series zijn alleen in West US beschikbaar. http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/
 5. SharePoint oplossingen die in office 365 onvoldoende mogelijkheden biedt.
 6. Volledige beschikbaarheid. Microsoft bied een SLA van 99,95%. http://azure.microsoft.com/nl-nl/support/legal/sla/

Wat gaat het je kosten in Azure?

Vaak is de vraag bij klanten wat het je gaat kosten in Azure. Voor dit proces heeft Microsoft een eenvoudige tool Microsoft Azure (IAAS) Cost Estimator Tool gemaakt. http://blogs.technet.com/b/cbernier/archive/2014/08/05/microsoft-azure-iaas-cost-estimator-tool.aspx

Azure Virtual Machines reken je af per minuut. Daarnaast zijn er kosten voor het uitgaande dataverkeer en de opslag. De kosten voor de gekozen licenties zijn inbegrepen, evenals de kosten voor het gekozen aantal cores en intern geheugen. Heb je op dit moment fysieke en/of virtuele machines draaien op Hyper-V of VMWare dan kan deze handige tool helpen om de kosten voor dezelfde machine in Azure te maken.

In deze vergelijking zijn allerlei zaken opgenomen zoals hardware, koeling, stroom, beveiliging, management etc. Ook geeft de tool een advies over de te kiezen VM in Azure op basis van werkelijk CPU/hardware gebruik. http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43376

Azure IAAS Scenario’s

Binnen Azure zijn er verschillende scenario’s voor SharePoint in Azure.

Ontwikkelomgeving (Alles geïnstalleerd op 1 VM)

Small Farm (1 AD, 1 SQL, 1 SP)

Hoge beschikbaarheid (2 AD, 2 SQL, 1 Quorum, 2 SP APP, 2 SP WFE

Hybrid (Azure / On-Premise / Office 365)

Migreren van VHd’s naar Azure

Alle configuraties die u wilt (Nou meestal)

De volgende redenen die Microsoft voordelen biedt binnen Azure:

Beschikbaarheid (High availability)

Storage
De data in uw Azure storage account is altijd gerepliceerd en garandeert een hoge beschikbaarheid. Wanneer je een storage account aanmaakt kun je kiezen uit de volgende replicatie opties:

 • Local redundant storage (LRS) - Local redundant storage onderhoudt 3 kopieën van de data. LRS repliceert 3 keer zowel binnen een enkelvoudige faciliteit als binnen een regio. LRS beveiligt alleen tegen normale hardware failures. Maar niet op een failures van een enkelvoudige faciliteit.
 • Zone-redundant storage (ZRS) - Zone-redundant storage onderhoud ook 3 kopieën van de data. ZRS word 3 keer gerepliceerd naar 2 of 3 faciliteiten, en binnen 1 of 2 regio’s.
 • Geo-redundant storage (GRS) - Geo-redundant storage is ingeschakeld voor uw opslag account automatisch wanneer u deze aanmaakt. GRS onderhoud 6 data kopieën. Met GRS wordt je data 3 keer gerepliceerd over de Primary regio en 3 kopieën in de secondaire regio 100 miles verder. Wanneer er een failure plaats vindt in de primary regio zal er een failover gemaakt worden van de Azure data naar de secondaire regio. Voor SharePoint zal GRS vaak gekozen worden. Zie hier de regio’s:

Primary

Secondair

North Central US

South Central US

South Central US

North Central US

East US

West US

West US

East US

US East 2

Central US

Central US

US East 2

North Europe

West Europe

West Europe

North Europe

South East Asia

East Asia

East Asia

South East Asia

East China

North China

North China

East China

Japan East

Japan West

Japan West

Japan East

Brazil South

South Central US

Australia East

Australia Southeast

Australia Southeast

Australia East

 • Read access geo-redundant storage (RA-GRS) - Read access geo-redundant storage repliceert uw gegevens op een secundaire geografische locatie, en biedt ook lezen toegang tot uw gegevens in de secundaire locatie. Read access geo-redundant storage geeft u toegang tot uw gegevens van de primaire of de secundaire locatie, in het geval dat één locatie niet meer beschikbaar is.

Virtual Machines

 • Azure Platorm Events - Er zijn 2 soorten Azure Platform events voor de hoge beschikbaarheid:
  • Planned maintenance events
   Planned maintenance events zijn periodieke updates gemaakt door Microsoft om de onderliggende Azure-platform de algehele betrouwbaarheid, prestaties en beveiliging van het platform infrastructuur waar uw virtuele machines draaien te verbeteren. De meerderheid van deze updates worden uitgevoerd, zonder enige invloed op uw virtuele machines of cloud-diensten. Er zijn echter gevallen waarin deze updates een herstart van de virtuele machine vereist binnen de platforminfrastructuur.
  • Unplanned Maintenance events
   Unplanned maintenance events is wanneer er een hardware of fysieke infrastructuur storing optreed. Dit kan onder lokale uitval van het netwerk, lokale schijf storingen of andere storingen op rack niveau. Wanneer dergelijke storing wordt gedetecteerd, zal het Azure-platform automatisch uw virtuele machine migreren van de ongezonde fysieke host machine naar een gezonde fysieke host machine. In sommige gevallen kan dit ook leiden tot het herstarten van uw virtuele machine.
 • Availability Virtual MachinesOm redundantie te verstrekken aan de applicatie, raden wij u aan om 2 of meer virtuele machines toe te voegen aan een availability set. Deze configuratie zorgt ervoor dat zowel gedurende een planned of unplanned maintenance event, ten minste 1 virtual machine beschikbaar is en aan de Azure SLA 99.95% voldoet. Om de zoveel tijd voert Microsoft onderhoudswerkzaamheden uit aan het platform. Het kan zijn dat na afloop van deze werkzaamheden de VM’s herstart moeten worden. Wanneer er geen Availability Sets geconfigureerd zijn, dan kan het zijn dat de VM’s tegelijkertijd herstart worden, waardoor SharePoint opeens niet meer beschikbaar is. Om dit te voorkomen moeten servers met dezelfde rol samen in een availability set opgenomen worden. Hierdoor weet Azure dat deze twee VM’s niet tegelijkertijd herstart mogen worden. Azure gaat dan eerst de ene server herstarten en als deze weer in de lucht is, doorgaan met het herstarten van de tweede server binnen de Availability Set.Elke virtuele machine in uw availability Set is toegewezen een Update Domein (UD) en een Fault Domain (FD) van het onderliggende Azure-platform.

  Een update domein (UD) is een strategie dat de toepassing up en running houdt tijdens het update van de applicatie. De stappen zijn als volgt: Stop de instances in de eerste update domain, update de applicatie, breng de instance weer terug online gevolgd door het herhalen van de stappen in de volgende update domein. Een update is voltooid wanneer alle updaten domains worden verwerkt. Door het stoppen van de lopende instances binnen één update domein, zorgt Microsoft Azure ervoor dat er een update plaatsvindt met zo min mogelijk impact op de lopende service.

  Failed domains (FD) bepalen de groep van virtuele machines die een gemeenschappelijke power source en netwerkswitch delen. Standaard worden de virtuele machines geconfigureerd binnen uw availability Set gescheiden over twee Failed domains (Racks).

  FD’s beschermen geen storingen binnen de applicatie maar op fysieke hardware, Networkstoringen, of stroomonderbrekingen.

  Picture2

  Microsoft adviseert ook om voor iedere applicatie tier een eigen Availability set te gebruiken.

Picture3

SQL Always on

Binnen Azure zijn er meerdere mogelijkheden voor de configuratie van SQL Always on.

 • Hoge beschikbaarheid oplossingAvailability replica’s draaiende binnen Azure virtuele machines voor hoge beschikbaarheid binnen dezelfde regio.

SQL

 • Disaster recovery oplossingAvailability replica’s over meerdere datacenters draaiende binnen de Azure virtuele machines voor een disaster recovery. Deze cross-regio oplossing beschermt tegen een complete site uitval.picture5

Minimale Kosten en Schaalbaarheid

Azure kan snel op- en neerwaarts schalen om te voldoen aan de vraag, dus u betaalt alleen voor wat u gebruikt. Dankzij facturering per minuut en het streven om populaire infrastructuurservices zoals berekeningen, opslag en bandbreedte voor een concurrerende prijs aan te bieden, krijgt u altijd waar voor uw geld.

Snel opzetten van een infrastructuur

Virtuele machines met Windows is eenvoudig snel in te richten. Azure heeft alle beschikbare resources die nodig zijn voor je platform. Dezelfde virtuele machines en beheerprogramma's in Azure gebruiken als op locatie.

Hybride

Van sommige Cloud providers moet u kiezen tussen uw data center en de openbare Cloud. Azure doet dat niet. Dankzij de hybride, zakelijke cloudoplossingen hebt u het beste van beide, waardoor u uw SharePoint Farm eenvoudig kunt uitbreiden. Met Azure worden gegevensopslag, -back-up en -herstel efficiënter en betaalbaarder. Het is ook makkelijker toepassingen te bouwen, zowel op locatie als in de cloud. U heeft een Hyper-V-omgeving die u beheert met Virtual Machine Manager. Vanwege capaciteitsbeperkingen in uw huidige on-premises data center gaat u gebruik maken van de capaciteit die Microsoft Azure u kunt bieden. U koppelt uw Microsoft Azure omgeving, die oneindig schaalbaar is, aan uw on-premises omgeving. Zodra deze koppeling tot stand is gekomen kunt u de capaciteit gaan verdelen tussen uw eigen data center of dat van Microsoft Azure.

Deployment SharePoint 2013 met SQL Always on Availability groups in Azure.

Voor een volledige deployment van SharePoint 2013 met hoge beschikbaarheid heb je minimaal de volgende componenten nodig:

 • Twee SharePoint web servers
 • Twee SharePoint application servers
 • Twee database servers
 • Cluster majority node server
 • Twee domain controllers

 picture6

Twee machines voor elke rol zorgen voor een hoge beschikbaarheid. Alle virtuele machines zitten in één affinity group. Een Affinity Group zorgt ervoor dat Azure alle componenten (bijvoorbeeld storage accounts of VM’s) onder die group bij elkaar gehouden worden. Niet alleen in dezelfde datacenter, maar ook fysiek zo dicht mogelijk bij elkaar. Dit zorgt voor lage data-overdrachtskosten en lage latentie tussen de componenten. Iedere availability set bevat een paar virtuele machines voor een specifieke rol.

Stappen voor een volledige implementatie van SharePoint in Azure

Planning SharePoint 2013 in Azure: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn275958.aspx

STAP 1: Configureer Azure

Azure moet voorzien zijn van de volgende netwerkcomponenten:

 • Een cross-premises virtuele netwerk met 1 subnet.
  • Dit zorgt ervoor dat straks de Virtual Machines direct met elkaar kunnen communiceren
  • Site-to-site VPN. Dit is nodig voor de verbinding om het bedrijfsnetwerk uit te breiden naar Azure. Hiervoor moet in het bedrijfsnetwerk een VPN-gateway worden geplaatst. Dit kan eventueel ook een server zijn met Windows Server 2012 RRAS.
 • 3 Azure Cloud services. Voor een SharePoint farm dienen er drie Cloud Services gedefinieerd te worden. Een voor AD en DNS, één voor SharePoint WFEs en APP Servers en de laatste voor de database servers.
 • 1 Azure storage account voor de VHD disk images en de extra data schijven.

Picture7

STAP 2: Configureer Domain Controllers

Om het authenticatie proces van gebruikers zo snel mogelijk te laten verlopen is het aan te raden voor lage latentie om een of meerdere AD DS domain controllers in Azure te plaatsen.

Picture8

STAP 3: Configureer SQL-server infrastructuur

Er zijn twee SQL-server virtuele machines. De primaire SQL -server bevat de primaire database replica van een availability group. De secundaire SQL -server bevat de secundaire back-up- replica. De back-up is nodig om een hoge beschikbaarheid te garanderen.

Picture9

STAP 4: Configureer SharePoint servers

Er zijn vier SharePoint-server virtuele machines. Twee SharePoint virtuele machines zijn voor de front-end webservers en twee zijn voor de administrationsite en het hosten van SharePoint applicaties. Twee SharePoint-servers in elke laag bieden een hoge beschikbaarheid.

Picture10

STAP 5: Activeer Always On Availability Groups

SharePoint is gebaseerd op SQL Server om gegevens op te slaan voor de gebruiker sites en applicaties. Vanwege deze afhankelijkheid van gegevens, is het raadzaam dat u de Always On functie Availability Group implementeren. Op Azure Virtual Machines zorgt deze functie voor een hogere beschikbaarheid.

picture6

STAP 6: Maken van AlwayOn Availability Groups

Dit is de zesde en laatste fase van de implementatie van SharePoint met SQL Server Always On in Azure Infrastructure Services, waaronder het opstellen van databases en het creëren van een Availability group die de twee SQL Server virtuele machines bevat.

Picture12

Microsoft Azure IAAS is een zeer geschikte optie voor een SharePoint 2013 omgeving. Voordelen zijn dat Azure is voorzien van een hogere beschikbaarheid (SLA 99,95%) en het snel opzetten van een infrastructuur. Daarnaast zorgt het betalen-per-minuut model ervoor dat klanten alleen betalen voor wat ze daadwerkelijk gebruiken.

Meet informatie kijk dan op de Azure website: http://azure.microsoft.com/nl-nl/

Submit a comment