Klantcase

Partnership RAI Amsterdam en Portiva

RAI Amsterdam: kennispartner in innovatie

Bij Portiva werken we het liefst langdurig samen met onze klanten. Dat geeft ons de mogelijkheid om, samen met hen, naar de lange termijn te kijken en echt een strategische partner te zijn. Om te laten zien hoe zo’n langdurig partnership eruit ziet praten we met Rick Hilferink, Service Delivery Manager bij Portiva en Kristian Hustinx, IT-manager bij RAI Amsterdam.

RAI Amsterdam is het grootste conventiecentrum van Nederland, maar inmiddels ook veel meer dan dat. De missie van RAI Amsterdam is om mensen samen te brengen, te verbinden en te inspireren. Maar het faciliteren van beurzen draait al lang niet meer alleen om de fysieke ontmoeting bij de stands. Digitale verbinding wordt steeds belangrijker in de bezoekersjourney van RAI. Hustinx: “De digitale ontwikkeling gaat hard, dus is het continu zoeken naar een vorm die werkt. Een beurs is al lang niet meer alleen de fysieke ontmoeting bij de stands. Daar komen allerlei digitale diensten bij.”

Data vormt de strategie

En niet alleen de bezoekerservaring verandert. Big Data en technologie zorgen ook voor fundamentele veranderingen in het businessmodel van RAI Amsterdam. Hustinx legt uit: “We hebben bij RAI heel veel data over wat bezoekers doen en willen. Op basis daarvan kunnen we voorspellen hoe de markt voor evenementen zich zal ontwikkelen. Het oude model, waarbij RAI ruimte verhuurt aan een exposant die vervolgens bezoekers gaat werven, draaien we dus om. Wij weten om welke evenementen de markt vraagt en we organiseren op basis daarvan eigen titels. In Amsterdam, maar ook in het buitenland.”

Data en technologie zorgen voor fundamentele veranderingen

‘De omgeving doet gewoon wat hij moet doen’

De samenwerking tussen RAI en Portiva vindt zijn oorsprong vooral in het technisch beheer van de SharePoint-omgeving. Later kwamen daar de SQL Server-databases voor de primaire processen en de kassasystemen bij.

Lees hier hoe we het extranet van RAI Amsterdam van SharePoint 2010 naar SharePoint 2013 migreerden.

Tegenwoordig werken RAI en Portiva vooral op functioneel gebied samen. Het technisch beheer van de systemen ligt bij een derde partij en Portiva levert tweedelijns ondersteuning. Ook andere aspecten van de samenwerking ontwikkelen zich. Hustinx: “In het begin was het proces vrij formeel. Wij maakten een ticket aan en stelden onze vraag. Dan ging het daar de organisatie in en kwam het antwoord. Dat gaf een hoop ruis, dus zijn we het anders gaan doen. Nu kunnen we gewoon bellen en snel schakelen. We geloven niet in dat klant-leverancier model. RAI en Portiva zijn partners. Als wij ergens om vragen kan Portiva dus ook zeggen: ‘Dat wil je niet.'”

Hilferink: “Ja, wij zeggen inderdaad wel eens: ‘Doe dit maar even niet’. Technologie is nooit mijn focus. Het gaat mij erom dat we bijdragen aan de strategie van RAI. Het is ontzettend fijn om ook het vertrouwen te hebben om die keuzes te kunnen maken.”

Hustinx: “Dat vertrouwen hebben we omdat we zien dat het goed gaat. Inmiddels is de omgeving al heel lang stabiel en doet hij gewoon wat hij moet doen. Dat is in het verleden wel eens anders geweest. Een IT-omgeving is voor ons een commodity. Daar willen we geen stress van hebben. Portiva zorgt daarvoor.”

Wij willen geen stress hebben van onze IT-omgeving

Nood betekent ook ‘nood’

Hilferink: “Als er wat is, dan bellen ze. En dan lossen wij het op. We werken heel staccato en pragmatisch en verzanden niet in procedures. Er is ook nooit gedoe over uren of betaling voor extra werk. Omdat er over en weer vertrouwen en transparantie is.”

Die pragmatische houding komt voort uit de markt waar RAI in opereert. Hustinx legt uit: “Soms kun je in de RAI een kanon afschieten. Maar tijdens een beurs moet ineens alles snel. Portiva snapt dat en als je belt weet je zeker dat je melding wordt opgepakt. Ze weten dat ik het geen ‘noodgeval’ noem omdat ik wil dat ze sneller werken, maar omdat er echt nood is. RAI en Portiva liggen qua DNA ook dicht bij elkaar. Dat maakt het prettig werken. Naast de culturele match maakt ook de goede prijs-kwaliteitverhouding Portiva een goede partner.”

Naast de culturele match maakt ook de goede prijs-kwaliteitverhouding Portiva een goede partner

100% Kennispartner

Tussen RAI en Portiva vindt geen structurele kennisdeling plaats. Hilferink: “Wij zijn kennispartner en het wordt 100% bij ons neergelegd.” Is het geen risico voor RAI om zulke essentiële kennis volledig bij een partner te leggen? Hustinx: “Nee, wij zien dat niet als een risico. Het is een kwestie van bewust keuzes maken. Wij willen de dingen doen waar we goed in zijn. Andere dingen besteden we liever uit. De follow-up is altijd goed en er is voldoende body binnen Portiva om voor continuïteit te zorgen. De kennis over RAI is daar intern inmiddels ook goed gedeeld. Iedere drie, vier maanden zitten we wel samen. Dan komen CTO Maarten Eekels en anderen van Portiva vertellen wat de nieuwe ontwikkelingen zijn en hoe we ze zouden kunnen inzetten.”

Wij willen de dingen doen waar we goed in zijn. Andere dingen besteden we liever uit.”

Hilferink: “RAI vertelt in zo’n meeting ook wat hun strategie is voor de maanden daarna. Wij kunnen dat dan koppelen aan de ontwikkelingen die bij Microsoft spelen.”

Naarmate de rol van Portiva meer verschuift van beheer naar innovatie, verandert de samenwerking mee. Hustinx: “We moeten echt nog nadenken over de opvolgcyclus voor nieuwe technologie. Vaak komt Portiva met leuke dingen waar we wat mee zouden kunnen. Maar hoe we het dan verder oppakken is dan erg ontastbaar. Daar kunnen we nog winst boeken. Het zou bijvoorbeeld heel goed kunnen dat Portiva in de toekomst bij onze innovatie-sessies met derde partijen komt zitten. We blijven zoeken naar de goede vorm.”

De toekomst? Meer cloud, minder beheer

Hoe de toekomst eruit gaat zien vinden zowel Hustinx als Hilferink moeilijk te voorspellen. Ook in een langdurig partnership moet je continu toegevoegde waarde blijven bieden. Dat snapt Hilferink als Service Delivery Manager heel goed: “RAI is kritisch. Je redt het bij hun alleen als je het goed doet. We moeten dus iedere dag ons best blijven doen. Dat geeft veel dynamiek en houdt ons scherp.”

RAI is kritisch. Je redt het bij hun alleen als je het goed doet.”

Hilferink: “Recent hebben we voor RAI single sign-on uitgerold op Azure AD. Omdat dat gewoon de beste gebruikerservaring oplevert. Steeds meer gebeurt in de cloud. Dat betekent dat veel beheertaken wegvallen en dat onze rol als technologiepartner verandert.” 

Hustinx: “Portiva krijgt dan een consultancy-rol: hoe kunnen we onze systemen optimaal inzetten? Gaan we wel of niet met Yammer werken? Als je Office 365 opent, zie je twintig iconen. Daar zitten ontzettend veel mogelijkheden achter. We willen samen met Portiva blijven kijken wat die mogelijkheden voor ons kunnen betekenen.”

Wil je meer weten?