Nieuws

Wij gaan samen verder met Rapid Circle

Click here for the English version

Portiva en Rapid Circle gaan samen verder onder de naam Rapid Circle. Tegelijkertijd voegt ook het Australische Insync Technology zich bij de Rapid Circle-familie. Zo ontstaat een nieuwe, internationale en toonaangevende Microsoft-partner.

Banner_nieuwsbericht_Portiva_Rapid-Circle_

Alle IT-toepassingen verhuizen op een hoog tempo naar de cloud, en Microsoft-technologie is op dat gebied toonaangevend. Azure, Microsoft 365 en Teams zijn daarbij de grootste aanjagers van het succes. Wij dragen als Microsoft-partner bij aan dit succes en daar zijn wij trots op. De afgelopen 11 jaar hielpen we zo mooie bedrijven en organisaties met het oplossen van uitdagingen in de kern van wat ze wilden doen: innoveren, samenwerken en in contact blijven met elkaar en hun klanten.

Samen groeien

Om onze klanten in de toekomst ook goed te kunnen bedienen, moeten we meebewegen in de snelgroeiende IT-markt. De aansluiting bij Rapid Circle en Insync is voor ons dus een logische stap en helpt ons bij het waarmaken van onze ambities. Het verschil in focus tussen Rapid Circle en Portiva zorgt dat we elkaar goed aanvullen. Samen kunnen we nu nog meer en nog grotere organisaties helpen op veel meer verschillende fronten. Portiva is dé expert op het gebied van SharePoint, digitaal samenwerken, Teams en cloud security. Met de mensen van Rapid Circle voegen we een grote groep nieuwe collega’s toe waarmee we voor onze klanten werkplekbeheer, datacenters, data warehousing, Power Platform, Azure-migraties, unified communications en heel veel andere diensten kunnen bieden.

Banden met Microsoft

Microsoft is internationaal op zoek naar innovatieve partners, die bij hun klanten een uitgebreid scala aan diensten kan leveren en oplossingen kan uitrollen. Het internationale karakter van deze nieuwe samenwerking past daar heel goed bij. Zowel Rapid Circle, vorig jaar Microsoft Partner of the Year op het gebied van Teams, als Portiva hebben goede banden met Microsoft. Het internationale karakter van deze samenwerking past daar heel goed bij en maakt ons een strategisch zeer belangrijke partner.

Vaarwel Portiva, hallo wereld van mogelijkheden

Deze strategische zet opent niet alleen nieuwe mogelijkheden voor onze klanten, maar ook voor onze Portivanen. Door de bredere dienstverlenging ontstaan meer verschillende projecten, meer groeipaden en meer mogelijkheden om je te specialiseren of juist je kennis te verbreden. We kijken vol nieuwsgierigheid en enthousiasme naar de nieuwe mogelijkheden en de internationale toekomst die voor ons liggen.

Hoe het verdergaat

De komende maanden werken we aan de integratie van Portiva, Insync Technology en Rapid Circle. Het managementteam van Portiva en Insync Technology krijgen binnen de nieuwe organisatie een leidende rol. Onze klanten blijven natuurlijk gewoon in contact met hun vaste contactpersoon en zullen daarnaast kunnen profiteren van een enorm toegenomen aanbod van diensten, oplossingen en technologische kennis.

Over Rapid Circle

Rapid Circle helpt bedrijven de overstap te maken naar Microsoft cloud-toepassingen en daar maximaal waarde uit te halen. De organisatie telt zo’n 200 medewerkers en heeft kantoren in Amsterdam, Pune (India) en Melbourne. Klanten van Rapid Circle zijn onder meer Shell, Amsterdam UMC, Gelre Ziekenhuizen, GGZ Arkin en Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2020 werd Rapid Circle als eerste Nederlandse organisatie uitgeroepen tot ‘Worldwide Microsoft Partner of the Year 2020’ in de categorie Modern Workplace. Verder is het drievoudig FD Gazelle, behoort het tot de Top 250 groeibedrijven van Nederland en is het lid van de exclusieve Microsoft Partner Advisory Council.

LogoMorphNew-transparent-light-background
Lees hier het nieuwsbericht van Rapid Circle.


 

Portiva and Rapid Circle are joining forces

Portiva and Rapid Circle are joining forces under the Rapid Circle name. At the same time, Insync Technology from Australia is joining the Rapid Circle family. This creates a new, international, and leading Microsoft partner.

All IT applications are moving to the cloud at a high pace and Microsoft technology leads this development, with Azure, Microsoft 365 and Teams being the main drivers of success. As a Microsoft partner we contribute to this success and we are proud to do so. For the last 11 years we have supported great companies solve the challenges at the core of their mission: to innovate, to collaborate and to stay in touch with each other and with their customers.

Growing together

In order to be able to serve our customers well in the future, we have to keep up with the fast-moving IT industry. Joining Rapid Circle and Insync is therefore a logical step for us and helps us realize our ambitions. The difference in focus between Rapid Circle and Portiva allows us to complement each other. Together we can help more and larger organizations in more diverse ways. Portiva is a known expert in SharePoint, digital cooperation, Teams and cloud security. With Rapid Circle we add a large pool of new colleagues that will help us tackle cloud workplace management, datacenters, data warehousing, Power Platform, Azure migrations, unified communications and many other services.

Staying close to Microsoft

Microsoft is looking for innovative international partners, that can provide a broad diversity of services and solutions. The international character of our new cooperation fits this demand well. Rapid Circle, Microsoft Teams Partner of the Year 2020, and Portiva have close ties to Microsoft. The international character of this collaboration makes us a strategically very important partner.

Farewell Portiva, hello world of opportunity

This strategic move does not only open new possibilities for our clients, but also for our Portivans. a broader set of services means more varied projects, more ways to grow and more possibilities to either specialize or broaden your knowledge. We are curious and excited to see the new opportunities in our new international future.

What happens next

In the coming months, we will be working on integrating Portiva, Insync Technology and Rapid Circle. Both the Portiva management team and the management team of Insync Technology will have leading roles in the new organization. Our customers will continue to be able to work with their familiar contacts, while at the same time benefiting from a greatly increased offering of services, solutions and technological knowledge.

About Rapid Circle

Rapid Circle helps companies transition to Microsoft cloud solutions and get maximum value out of them. The company has about 200 employees with offices in Amsterdam, Pune (India) and Melbourne. Some of their clients are Shell, the Amsterdam University Medical Center, Gelre Hospitals, the Arkin Institute for Mental Care and Erasmus University Rotterdam. In 2020, Rapid Circle was the first Dutch company to be named ‘Worldwide Microsoft Partner of the Year 2020’ in the Modern Workplace category. It was awarded three FD Gazelle awards for being among the fastest growing companies of the Netherlands and is a member of the exclusive Microsoft Partner Advisory Council.

LogoMorphNew-transparent-light-background

Voor vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht kun je het formulier invullen of neem contact op met:

Floor de Wit
Marketing & Communication Lead
T. +31 6 576 33 521
E. marketing@portiva.nl